Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi SUNUŞ Muhasebe, De… 

 

 

Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi

 

Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi

SUNUŞ

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri tarafından verilecek hizmetlerin, değişen toplumsal duyarlılık ve sorumluluklar doğrultusunda kurumsal bir anlayışla sunulmasını sağlamak üzere meslek mensuplarının işyeri, hizmet ve kalite izleme ilke ve esaslarını düzenlemek amacıyla 13.08.2017 tarih ve 30153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile değişik 13.12.2013 tarih ve 28850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı”nın 17’inci maddesine dayanılarak meslek mensupları arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla 20.12.2016 tarih 09 sayılı TÜRMOB Yönetim Kurulu kararı ile TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul Başkanlığına Mehmet Erkan Azizoğlu, Kurul Başkan Yardımcılığına Salih Çakır, Kurul Sekreterliğine Nüvit Erten, Kurul Üyeliklerine Selahattin İlker Özokçu, Mehmet Memduh Özargun ve Abdullah Alıçdalı’nın atanması ile 19.01.2017 tarihinde ilk toplantılarını gerçekleştirerek faaliyete geçen TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu tarafından 2017 – 2019 faaliyet döneminde yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan 22.01.2019 tarihli TÜRMOB Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek kabul edilen “TÜRMOB Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite Rehberi” düzenlenmiştir.

Kurucu Kurul’un görev süresini tamamlaması sonrası 2019 – 2022 faaliyet dönemi için göreve başlayan Kurul Başkanlığına Ali Kamil Uzun, Kurul Başkan Yardımcılığına Selahattin İlker Özokçu, Kurul Sekreterliğine Nazik Bulut, Kurul Üyeliklerine Tayfun Şenol, Okan Özandaç, Mehmet Koç ve Kadir Elibol’un atandığı TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu’ nun teklifi ile R.G. 13.08.2017/30153 sayılı “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı”nın geçiş hükümlerinin güncellenmesi, “TÜRMOB Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite Rehberi”nin yayınlanması TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından 27.08.2020 tarih, 30 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Rehberin hazırlanmasındaki değerli çalışmaları için TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu kurucu dönem Başkanı ve üyelerine teşekkürlerimizi, görev bayrağını devralan yeni dönem Kurul Başkanı ve üyelerine başarı dileklerimizi sunarız.

Muhasebe Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararının Uygulanmasına Yönelik Prosedürleri, İlke ve Esasları Belirlemek amacıyla hazırlanan bu Rehber’in; meslek mensuplarımıza ve işletmelere yol göstererek mesleki başarı ve sürdürülebilirlik, kaliteli hizmet sunumunda fayda ve değer sağlayacağına inancımızla çalışmalarında başarılar dileriz.

TÜRMOB

 

İŞYERİ HİZMET VE KALİTE REHBERİ

GİRİŞ

Mesleği icra etmenin büyük bir sorumluluk ve emek gerektirdiği günümüzde, mesleğin daha uzun ömürlü ve başarılı yapılması için; fırsat ve tehditleri öngörmek, güçlü ve zayıf yanları değerlendirmek, kaliteli hizmet üzerine faaliyetlerimizi konumlandırmak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu çerçevede başarı ve sürdürülebilirlik; bu öngörü ve değerlemelerin yanında, teknolojinin iyi kullanımı, büro yönetimi, etkili ve etkin iletişim ortamının sağlanması, çalışanların eğitimi, hizmetlerin sunulduğu mekanların yapısı, kurumsal çalışma, güçlü ve etkili müşteri ilişkileri ve kaliteli hizmet sunumu ile sağlanabilecektir.

Günümüzde modern hizmet anlayışı, müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerini hareket noktası alarak müşteri memnuniyetinin hizmet kalitesi ile sağlanabileceğini kabul etmektedir.

Teknolojide en önemli gelişme olan yapay zekanın, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetlerinde önemli değişim ve dönüşüm yaratacağı gerçeğinden hareket edilerek mesleğe yeni misyon tanımlamalarının gerektiği gerçeği göz önünde bulundurmalıdır. Çok sayıda mevzuata hakim olmak, sıkça yapılan değişiklikleri izlemek günümüzde zorlaşırken, yaşanan bu gelişmeler müşteri ilişkilerine ayrılması gereken zamanı, harcanması gereken emeği kısıtlamaktadır.

Bu bağlamda kaliteli hizmet için çalışmak ve bu hizmeti müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerine uygun şekilde sunmak, ayrı bir önem taşımaktadır. Mevcut müşteriyi memnun etmek ve kaybetmemek kadar, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetlerini etik değerleri de dikkate alarak en iyi şekilde yerine getirmek, müşteriye daha çok yelpazede hizmet sunmak ve mesleğin katma değerini anlamlı düzeyde artırmak hizmet kalitesi odaklı çalışmaları gerektirmektedir.

Kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek faaliyet gösteren meslek mensuplarının, hak ettikleri itibarı görecekleri, işlerinin sürdürülebilirliklerini, yetişmiş elemanlarının sürekli istihdamını sağlayabilme olanaklarını geliştirecekleri; tahsilat sorunu ile karşılaşmayacakları bir gerçektir. Yatırımlarını bu çerçevede düzenleyen meslek mensupları, daha etkin, verimli ve daha yüksek aktif devir hızı değerlerine ulaşabilmektedirler.

Muhasebe Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararının Uygulanmasına Yönelik Prosedürleri, İlke ve Esasları Belirlemek amacıyla hazırlanan bu Rehber;

Muhasebe Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için büro yönetimi ilkeleri bilgisi, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve kalite kontrol gibi konularda meslek mensuplarına ve işletmelere yol göstererek;

√ Daha güvenli, kârlı, profesyonel ve kurumsal bir şekilde işlemesine,

√ Kurumsal ve kamu yararını gözeten bir anlayışla hizmet sunulmasına,

√ Sunulan hizmetlerin paydaşların ve kamuoyunun nezdinde saygınlığının ve değerinin artmasına,

√ Müşteri sadakatinin artmasına,

√ Müşteri portföyünün korunması ve dolayısıyla da kârlılığın artmasına,

√ Çalışanların memnuniyetinin artmasına,

√ Daha az hata, daha fazla performans sağlayarak verimliliğin artmasına,

√ Ücret konusundaki sorunların azalmasına,

√ Geleceklerini daha iyi planlamalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Teknolojideki gelişmelerin, bu Rehberde yer alan dokümantasyon ve diğer faaliyetlerin elektronik ortamda izlenmesini sağlayacak koşulları beraberinde getirdiği dikkate alınarak, Rehber çerçevesindeki prosedürler ve formlar, elektronik ortamda tasarlanılabilir ve yürütülebilir.

Rehberi İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: TÜRMOB