Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 02/02/2021 03 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31384 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihl…

 

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 02/02/2021

03 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31384

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan “A-Aldatıcı Ticari Uygulamalar” başlıklı bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

“20) Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/1/2015 29232
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/12/2015 29573
2- 4/1/2017 29938
3- 31/12/2017 30287
4- 31/8/2018 30521
5- 28/12/2018 30639
6- 12/10/2019 30916