KGK 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] 11 Ağustos 2021 Resmi Gazete Sayı: 31565 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları…

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935]

11 Ağustos 2021 Resmi Gazete

Sayı: 31565

KURUL KARARLARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/3934] Karar Tarihi: 09/08/2021

Konu: Muhasebe Tahminleri Tanımı- TMS 8’e İlişkin Değişikliklerin Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Defınition of Accounting Estimates- Amendments to IAS 8 ” başlığıyla yayımlanan “Muhasebe Tahminleri Tanımı-TMS 8’e İlişkin Değişiklikler “in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Muhasebe Tahminleri Tanımı

TMS 8’e İlişkin Değişiklikler

Kararlar İçin Tıklayınız