Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine Bağlı Bazı Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetler…

 

 

Afetler Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 7256 ve 7326 Sayılı Kanun Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi

 

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine Bağlı Bazı Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetler Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4419)

27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31581

Karar Sayısı: 4419

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

26 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

26/8/2021 TARİHLİ VE 4419 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar ile; 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasına istinaden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesine göre, meydana gelen afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) borçlu olanların, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 7256 sayılı Kanun ve 7326 sayılı Kanunun 2 nci,

3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 10 uncu maddeleri kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi amaçlanmaktadır:

a) Düzce İline bağlı Akçakoca İlçesi.

b) Rize İline bağlı Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köyler.

c) Artvin iline bağlı Arhavi ve Murgul ilçeleri.

ç) Osmaniye İline bağlı Merkez ve Kadirli ilçeleri.

d) Antalya İline bağlı Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı

ilçeleri.

e) Mersin İline bağlı Aydıncık ve Silifke ilçeleri.

f) Adana İline bağlı Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri.

g) Muğla İline bağlı Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçeleri.

ğ) Kastamonu İline bağlı Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri.

h) Sinop İline bağlı Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri.

ı) Bartın İline bağlı Ulus İlçesi.

Mücbir sebep hali ilan edilmiş yerler ve mücbir sebep hali kabul edilen süreler

MADDE 2- (1) 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi ile 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihinden sonra meydana gelen doğal afetler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden;

a) Düzce İline bağlı Akçakoca İlçesinde 6/7/2021 tarihi, Rize İline bağlı Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde 14/7/2021 tarihi, Artvin İline bağlı Arhavi ve Murgul ilçelerinde 22/7/2021 tarihi, Kastamonu İline bağlı Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri ile Sinop İline bağlı Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ve Bartın İline bağlı Ulus İlçesinde 11/8/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasında (bu tarihler dâhil),

b) Osmaniye İline bağlı Merkez ve Kadirli ilçeleri ile Antalya İline bağlı Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri ve Mersin İline bağlı Aydıncık ve Silifke ilçelerinde 28/7/2021 tarihi, Adana İline bağlı Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri ile Muğla İline bağlı Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde 29/7/2021 tarihi, Muğla İline bağlı Menteşe İlçesinde 3/8/2021 tarihi, Yatağan İlçesinde 6/8/2021 tarihi ile 1/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil),

mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

(2) Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan taksit ödeme süreleri 3 üncü maddede belirtildiği şekilde uzatılmıştır.

Yeni ödeme süreleri

MADDE 3- (1) 2 nci madde kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler dâhil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.