1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede ya…

 

 

 

1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

 

ÖZET:

1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2022 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Ocak ve Temmuz aylarında değiştiği için maaş dilim tutarları değişmiştir.

Ayrıca 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 2022 yılı Harcırah Tutarları yeniden belirlenmiştir.

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 11 Ocak 2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5090 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Buna göre, 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 döneminde geçerli aylık katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı ile harcırah tutarları değiştiğinden, yurt içi ve yurt dışına gelir vergisinden istisna harcırah tutarları ile istisna maaş dilim tutarları değişmiştir.

 

31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) Cetvelinde yer alan 2022 yılı Harcırah Tutarları bir önceki yıla göre arttırılarak yeniden belirlenmiştir.

Daha sonra 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile Bütçe Ekinde harcırah tutarlarının yer aldığı H Cetvelinde yer alan harcırah tutarları yeniden belirlenerek arttırılmıştır.

Diğer taraftan 11 Ocak 2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5090 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Bu düzenlemelere göre 2022 yılı Ocak -Haziran ve Temmuz- Aralık dönemlerinde uygulanacak memur maaş katsayıları ve harcırah tutarları dikkate alınarak bu dönemlerde Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

I-) 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 Dönemi Vergiden İstisna Harcırah Tutarları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 04/07/2022 tarihli ve 27998389-010.06.02-1342435 yazısında; 1/7/2022-31/12/2022 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0,333603), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının ((5,221532), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0,105796) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Buna göre 5090 sayılı Karar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün söz konusu yazısı dikkate alınarak 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 dönemi için Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergisinden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1-) Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 Mükerrer sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7414 sayılı 2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (H) Cetvelinde yer alan 2022 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2022 yılı Temmuz- Aralık dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak

1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1.7.2022-31.12.2022 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutan (TL)
8.390.76 TL ve fazlası 149.00
8.330.71 – 8.390.75 TL arası 129.00
7.596.79 – 8.330.70 TL arası 121.00
6.662.70 – 7.596.78 TL arası 115.00
5,526.78 – 6.662.69 TL arası 102.00
5.526.77 TL ve daha azı 100.00

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB