Bağımsız Denetçiler Konkordato Komiserliği Başvurusu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun değişik 287’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, üç komiser göre…

 

 

Bağımsız Denetçiler Tarafından Yapılacak Konkordato Komiserliği Başvurusuna İlişkin Duyuru

 

 

Bağımsız Denetçiler Konkordato Komiserliği Başvurusu

 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun değişik 287’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden birinin, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçileceği; değişik 290’ıncı maddesinde ise Kurumumuz tarafından, komiser olarak görevlendirilebilecek yetkilendirilmiş bağımsız denetçilerin liste hâlinde bilirkişilik bölge kurullarına bildirileceği hususları hüküm altına alınmıştır.

İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri Adalet Bakanlığı tarafından 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Bilirkişilik bölge kurulu tarafından oluşturulacak listeye kaydolmak üzere yapılacak başvuruya ilişkin hususlar ise Adalet Bakanlığı tarafından 17/09/2020 tarihinde resmi internet adresinde “Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esasları” ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu kapsamda mezkûr düzenlemeler çerçevesinde Kurumumuz tarafından yetkilendirilen ve bağımsız denetim resmi sicilinde kayıtlı olan bağımsız denetçilerden Adalet Bakanlığı resmi internet adresinde yer alan “Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esasları”nda belirtilen şartları haiz olanların “Eğitim Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi” (EYBİS) üzerinden 20 Ekim 2020 tarihine kadar Kurumumuza başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurular sadece elektronik sistem (EYBİS) üzerinden yapılacak olup şahsen, posta yoluyla veya vekâleten yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kurumumuza başvuruda bulunabilmek için ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olunması  ve bağımsız denetim resmi sicilinde faal durumda bulunulması gerekmektedir. Kurumumuza yapılan başvuru Adalet Bakanlığına yapılması gereken genel başvuru yerine geçmemekte olup şartları sağlayan bağımsız denetçilerin ilgili bakanlığa ayrıca başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla ilgili mevzuat uyarınca konkordato komiser listelerinde yer almak üzere 20 Ekim 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurumumuza başvuruda bulunan bağımsız denetçiler Adalet Bakanlığına (bilirkişilik bölge kurulları) bildirilecektir. Söz konusu bildirilen kişilerin gerekli şartları haiz olup olmadıkları ilgili kurullar tarafından değerlendirilecektir.

Bağımsız Denetçilere ilanen duyurulur.