A- Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri
“Yatırımlarınıza en uygun şekilde teşvik belgesi alım işlemleri;”
•    Sektör Analizi,
•    Belge Başvuru İşlemleri,
•    Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi,
•    Mevzuata Uygun Danışmanlık verilmesi,
•    Yatırımın ve teşvik sürecinin takibi,
•    Belge Kapsamında Kazanılan Desteklerin Takibi,
•    Yatırım Süresi Sonunda Belge Tamamlama Vizesi İşlemleri
•    Belge Sonrası Mali Sürecin Takibi

B- Ar-Ge, İnovasyon Proje Hizmetleri

•    Sektör Analizi,
•    Firma ve Proje Analizi
•    Proje hazırlanması ve Başvuru Süreci
•    Proje Süresince Danışmanlık ve Raporlama
•    Proje Süresince İlgili Muhasebe ve Diğer İşlemlerin Kontrolü,
•    Proje Sonuç Raporlamasının Yapılması

C-  Finansal Hizmetler
“Fayda-Maliyet Esasına Göre Her türlü Banka Kredileri;”
•    Teşvik Kredileri,
•    İhracat Kredisi,
•    Eximbank Kredisi,
•    İ.T.O Kredisi,
•    Makine-Teçhizat Kredisi,
•    Kosgeb Kredileri,
•    Rotatif ve Spot TL.ve Döviz Kredileri

D- Vergi Danışmanlığı ve Mali Hukuk
•    Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı
•    Vergi danışmanlığı
•    Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması
•    Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık
•    Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması
•    Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine  gidilmesi

 

Danışmanlık Ofisimizin çözüm ortakları arasında yer alan Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavirlik, Hukuk, Sigorta, İş Sağlığı ve Güvenliği, konularında uzman diğer personellerimiz ile;
Firmaların maliyet muhasebelerine ilişkin sistem kurulması, finansal analizler, mali analizler, değerleme raporları,Vergi Planlaması,SSK Ölçümlemeleri, Vergi Teşvikleri ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, Yerli ve Yabancı Sermayeli Firmalara çözümler üretiyoruz.