7256 Sayılı Kanun Borçlarının Yapılandırılması Broşürü 27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasın…

 

 

7256 Sayılı Kanun – Borçların Yapılandırılması Broşürü

 

7256 Sayılı Kanun Borçlarının Yapılandırılması Broşürü

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Mükelleflerimizin, düzenleme kapsamındaki borçlarını ne şekilde yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Broşür hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

  • Yapılandırma kapsamına giren borçların neler olduğu,
  • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
  • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
  •  Peşin ödeme avantajları,
  • Taksit ile ödeme imkanı,
  • Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
  • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
  • Başkanlığımız internet sayfası Hızlı Erişim alanında yer alan 7256 sayılı Kanun mikro sitesinden,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Borçların Yapılandırılması Broşürüne ulaşmak için TIKLAYINIZ

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB