2021 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları İÇİNDEKİLER 2021 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI, E-DEFTER, DEFTER BEYAN SİSTEMİ…

 

 

2021 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri

 

2021 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

İÇİNDEKİLER

2021 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI, E-DEFTER, DEFTER BEYAN SİSTEMİ VE FİNANSAL RAPORLAMA DÜZENLEMELERİ

I-) TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

A) TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TACİRİN TUTACAĞI DEFTERLER

B) VERGİ USUL KANUNA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

C) TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE DEFTER TASDİKLERİ

D-) TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ ARANMASI

E-) DEFTERLERDE OLMASI ZORUNLU BİLGİLER

F-) DEFTERLERİN SAKLANMA SÜRESİ

II-) ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK DEFTERLER

III-) BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER VE FİNANSAL TABLOLARIN TFRS YA DA BOBİ FRS’YE GÖRE HAZIRLANMASI

ÖZEL SİRKÜLER

ÖZET

Bu Sirküler;

− Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

− 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ

− 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

− 17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

− Finansal tabloların TFRS’ye düzenlenmesi konusunda KGK Kararları hükümlerine göre 2021 yılında tutulacak defterler, tasdik durumları ile e-defter ve defter beyan sistemi ile finansal tablo düzenlemelerine ilişkindir.

1) E-defter uygulamaları, mükelleflerin defter tasdikine ilişkin zorunluluklarını değiştirmektedir.

2) Defter beyan sistemi uygulaması dolayısıyla işletme defterleri ve serbest meslek kazanç defterleri de artık GİB sistemi üzerinde tutulmaktadır.

3) Ticari kazanca ilişkin defterlerin 2021 yılında birinci sınıf esasına göre mi yoksa ikinci sınıf esasına göre tutulacağının belirlenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliği beklenmektedir.

4) 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlenmiştir.

5) 19 Eylül 2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI Ek listede yer alan şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS uygulamak zorundadırlar.

6) Bağımsız denetime tabi olup, münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamak zorunda olmayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS’yi uygulaması zorunludur. Ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmeler isteğe bağlı olarak TFRS’leri uygulayabileceklerdir.

7) Finansal tabloların hazırlanmasında, ayrıca bu düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.

I-) TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER 

a) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tacirin Tutacağı Defterler

Kişinin Hukuki Durumu  Tutacağı Defterler
Tacir (Gerçek ve tüzel kişi) 1.    Yevmiye defteri,

2.    Envanter defteri

3.    Defteri kebiri

Şahıs şirketleri 1.    Yevmiye defteri,

2.    Envanter defteri

3.    Defteri kebir

4.    Genelkurul toplantı ve müzakere defteri

Anonim şirketler

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

1.    Yevmiye defteri,

2.    Envanter defteri

3.    Defteri kebir

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB