Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi Uzatıldı T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sayı: E-75057824-120.02.02-2546011 Tarih: 30/04/2021 Konu: Yıl…

 

 

Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi Uzatıldı

 

Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi Uzatıldı

T.C.

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sayı: E-75057824-120.02.02-2546011

Tarih: 30/04/2021

Konu: Yıllık İşletme Cetveli

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesindeki “Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere nıezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir.” hükmü çerçevesinde mücbir sebep bildiren işletmelerin Yıllık İşletme Cetveli (YİC) verilme süresinin uzatılması Bakanlığımız yetkisindedir.

Bu bağlamda ülkemizde halihazırda etkisini sürdüren Covid-19 salgını ve tam kapanma süreci de dikkate alınarak söz konusu hüküm çerçevesinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin YİC verilme süreleri bir defaya mahsus olmak üzere 14 Haziran 2021 (14.06.2021) tarihi gün sonuna (saat 24:00’e) kadar uzatılacaktır.

Bu tarihe kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 sebebiyle 2020 yılı YİC süresinin uzatılması talebinde bulunan işletmelerin başvuruları uygun olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini zamanında gönderemeyen işletmelere idari yaptırım uygulanmadan önce bu tarihe kadar beklenilmesi uygun olacaktır.

Covid-19 mücbir sebep bildirimi yapan işletmelere ait EBYS sistemine otomatik olarak düşen dilekçelerin cevabi yazı yazılmadan kapatılması ve SSBS’de onay işlemi yapılırken tarafınıza gönderilen işbu yazının uygunluk yazısı olarak değerlendirilerek sisteme yüklenmesi uygun olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Serkan ÇELİK

Bakan a.

Genel Müdür V.