06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat 06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31533 Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapı… 

 

 

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31533

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ