BOBİ Varlıklarda Değer Düşüklüğü Modül 18 BÖLÜM 18 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 1. GİRİŞ Bir varlığın defter değeri; varlığın kullanımı ya da satışı il…

 

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının ‘‘Varlıklarda Değer Düşüklüğü’’ Bölümüne İlişkin Modül Yayımlandı

BOBİ Varlıklarda Değer Düşüklüğü Modül 18

BÖLÜM 18 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

1. GİRİŞ

Bir varlığın defter değeri; varlığın kullanımı ya da satışı ile geri kazanılacak tutarından fazla ise, varlık değer düşüklüğüne uğramıştır. Böyle bir durumda varlık için değer düşüklüğü ayrılarak defter değerinin varlığın olması gereken değerine indirilmesi gerekmektedir. Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu sağlaması için bu husus oldukça önemlidir.

Bu kapsamda BOBİ FRS Bölüm 18 Varlıklarda Değer Düşüklüğü; finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu sağlayabilmesi amacıyla, varlıkların geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir tutar ile finansal tablolarda sunulmasını önlemeye yönelik uygulanması gereken esasları belirlemektedir.

Bu bölümün kapsamında yer alan varlıklar; finansal tablolarda önemli bir paya sahip olması sebebiyle bölüm hükümlerinin iyi anlaşılarak amaca uygun ve tutarlı bir biçimde uygulanması, finansal tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyacının karşılanması açısından önemlidir.

Bu kapsamda bu Modülde varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili olarak;

» Değer düşüklüğünün ne olduğu,

» Bir varlığın ne zaman değer düşüklüğü testine tabi tutulacağı,

» Değer düşüklüğü testinin her bir varlık için mi yoksa varlık grupları itibarıyla mı yapılacağı,

» Değer düşüklüğü zararının nasıl ölçüleceği ve finansal tablolarda nasıl gösterileceği,

» Sonraki dönemlerde, değer düşüklüğü zararının nasıl azaltılacağı veya iptal edileceği ve finansal tablolarda nasıl gösterileceği,

» Varlıklarda değer düşüklüğü hakkında finansal tablolarda nelerin açıklanması

gerektiği.

hususları BOBİ FRS Bölüm 18 hükümleri ışığında açıklanmıştır. Hükümlerin daha anlaşılabilir olması adına; örneklere ve konuya ilişkin gelebilecek olası sorulara ve bunlara ilişkin cevaplara yer verilerek, Bölümün uygulanmasına ilişkin rehberlik sağlanması amaçlanmıştır.

Bununla birlikte Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) nazaran uygulama kolaylığı sağlayan hükümlere dikkat çekilerek hükümlerin TFRS’lere nazaran küçük ve orta boy İşletmeler için daha uygulanabilir olduğu; Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nden (MSUGT) farkları ortaya koyularak ise MSUGT’a göre ise daha gerçeğe uygun bir sunum sağladığı ortaya koyulmaktadır.

BOBİ Varlıklarda Değer Düşüklüğü Modül 18 Tamamı İçin Tıklayınız