Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması (Karar Sayısı: 4474) 05 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31589 (Mükerrer) Karar Sayısı: 4474 Hazin…

 

 

Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4474)

 

Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması (Karar Sayısı: 4474)

05 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31589 (Mükerrer)

Karar Sayısı: 4474

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2022-2024)”in onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Orta Vadeli Program (2022-2024) Tıklayınız