17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 17 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31692 YÖNETMELİKLER Genel Ay…

 

 

17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler

17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

17 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31692

YÖNETMELİKLER
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2021/48)
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2021/49)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 36)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 181)
4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ 
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ