2022 Mal ve Hizmet Tedariki Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı 02 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31707 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13…

 

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

2022 Mal ve Hizmet Tedariki Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı

02 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31707

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13/01/201 i tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oram yıllık yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 555,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran, ve tutar 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.