2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge (Yeni) 22 Ocak 2022 22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan… 

 

 

2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge (Yeni)

 

2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge (Yeni)

22 Ocak 2022

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci madde uyarınca 22/1/2022 tarihli ve 903791 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile yeniden belirlenen aylık katsayısına bağlı olarak sürekli görevle yurtdışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak emsal katsayıların belirlendiği “2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge” aşağıda yer almaktadır.

6/1/2022 tarihli ve 854936 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge için Tıklayınız

2022 Ocak Emsal Cetveller için Tıklayınız